Ohjeet

Ohjelman rakenne on pyritty pitämään mahdollisimman yksinkertaisena. Pääpaino on hoitotoimissa, ei muistiinpanoissa.

Ohjelma on jaettu neljään pääosaan: Tarhat, Pesät, Etsi ja Asetukset.

Tarhat: Suunnittele, luo ja hallitse tarhapaikkoja karttakäyttöliittymän avulla. Täältä saat myös yleiskuvan sen hetkisestä tilanteesta hoitoitoimien osalta. Milloin olen viimeksi käynyt tarhoilla ja mikä on tarhojen hälytystilanne.

Pesät: Luo ja hallitse pesiä. Tässä osiossa ovat myös varsinaiset muistiinpanot ja niistä luotavat raportit.

Etsi: Etsi haluamasi muistiot haku-kentän avulla.

Asetukset: Jakautuu kolmen alaosioon, yleisiin asetuksiin, muistiopohjiin sekä lisätieto-kenttään. Muistiopohjien avulla jokainen hoitaja voi luoda omaa hoitosuunnitelmaa tukevan muistiinpano-ohjelman.

Nämä kaikki osiot käydään tarkemmin läpi ohjeissa.